Badanie KTG

To monitorowanie akcji serca dziecka, czynności skurczowej macicy i jego ruchów.

Badania kardiotokograficzne KTG  PHILIPS  jest to …monitorowanie akcji serca dziecka z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy i jego ruchów.

KTG  wykonuje się w ciąży zaawansowanej i w czasie porodu. Pozwala wcześnie wykryć sytuację zagrożenia życia dziecka. KTG jest bezbolesne i bezpieczne dla matki i dziecka.

W czasie badania KTG na brzuchu kobiety umieszcza się dwie głowice które mocuje się pasami. Jedna z nich służy do rejestracji czynności skurczowej macicy druga do czynności serca płodu.

Aparat KTG PHILIPS sam rejestruje się ruchy dziecka. W czasie badania aparat odzwierciedla monitoring poprzez zapis na papierze. Czas wykonywanego zapisu KTG 20 – 30 min.