Metody stosowane przez fizjoterapeutę

Trójpłaszczynowa manualna terapia wad stóp u dzieci

Celem rehabilitacji jest szybkie zdiagnozowanie deformacji stóp oraz leczenie nieprawidłowości w rozwoju stóp. W terapii używamy specjalnych chwytów w odpowiedniej kolejności. Dodatkowym elementem jest funkcjonalne zabezpieczenie bandażem stopy w korekcji.
Metoda ta ma zastosowanie w deformacjach takich jak stopy: płasko-koślawe, koślawe, odwiedzione, spastyczne stopy płasko-koślawe, niedorozwój kości strzałkowej, sierpowate, wężowate, hakowate(piętowe), końskie, wpływa na ustawienie kolan koślawych/szpotawych.

Uzyskamy efekt, gdy ćwiczenia wykonywane będą systematycznie i pod kontrolą terapeuty.

Masaż tkanek głębokich

Celem masażu tkanek głębokich jest usunięcie napięć oraz dysfunkcji w obrębie układu mięśniowo-powięziowego. Metoda ta to forma masażu, która umożliwia w bezpieczny sposób skutecznie rozwiązać zaburzenia w narządzie ruchu, pozawala na rozluźnianie tkanek, poprawia ich przesuwalność oraz uwalnia z napięć.
Terapię można stosować samodzielnie, bądź łączyć z innymi metodami rehabilitacji.

PNF- Proprioceptywna Nerwowomięśniowa Facilitacja

Metoda kompleksowa, terapia ukierunkowana jest na to co pacjent potrafi zrobić, opiera się na dokładnym badaniu pacjenta oraz celu terapeutycznym. W tej formie rehabilitacji wykorzystuje się motywację, mobilizację pacjenta do pracy z zaburzeniami. Celem metody jest prowadzenie rehabilitacji tak aby osiągnąć możliwie jak największy poziom funkcji. Terapia ta wykorzystywana jest w neurologii, ortopedii, pomaga skutecznie pracować z wadami postawy u dzieci.

Terapia NDT Bobath

Metoda neurorozwojowa stosowana przy usprawnianiu wcześniaków, niemowląt i dzieci. Charakter tej terapii pozwala na stosowanie jej już od pierwszych dni życia dziecka. Plan terapii uwzględnia rozwój psychoruchowy i stopień sprawności dziecka. Istotą terapii jest wnikliwa obserwacja wciągu której zwraca się uwagę to co dziecko jest w stanie wykonać oraz w jaki sposób daną umiejętność osiąga. Celem terapii jest usprawnianie rozwoju dziecka poprzez stosowanie technik wspomagających poprzez ręce terapeuty, które są na tzw. Punktach kluczowych( głowa, obręcz barkowa i miednicza).
Podczas prowadzenia rehabilitacji terapeuta zwraca uwagę na jakość wykonywanego wzorca ruchowego. Prawidłowa pielęgnacja dziecka wspomaga prawidłowy rozwój psychoruchowy.

Dziecko na terapię powinno być wyspane oraz nakarmione ok. 30 min przed zajęciami.